Program dela sekcije

Program dela Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS za leto 2024

Delo v letu 2024 bo potekalo v okviru strokovnih delovnih skupin, ki jih bomo ponovno imenovali za tekoče leto na osnovi predlogov naših članov sekcije.

1. Izrabljena motorna vozila

a) Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)


2. Davčna zakonodaja


a) Prenova obdavčitve električnih vozil

b) Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (EVA 2022-2430-0082)

c) Posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)

d) Predlog za spremembo Uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

e) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na področju ZVPOT-1 v praksi

f) Digitalizacija registracijskega postopka, kar je predpogoj za bodočo prodajo na daljavo

g) Uporaba slovenskega jezika v avtomobilih 

3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil


4. Električna vozila 


a) Subvencije za nakup električnih vozil na Eko skladu
b) Strategija za alternativna goriva v prometu
c) Ekološka subvencija


V Sekciji ocenjujemo, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3.

Ideja oziroma predlog za uvedbo ekološke subvencije je stara že kar nekaj let vendar  v tem času nismo uspeli prepričati MZI ali MOP-e oziroma MF, da jo uvedejo zato bomo tudi v letošnjem letu poskušali ponovno.


Za reševanje problematike starega voznega parka predlagamo dodatno ekološko subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let za novo vozilo.


Na ta način bi država lahko na dokaj lahek način reševala zamenjavo najbolj spornih vozil, ki so trenutno v uporabi in zelo onesnažujejo okolje.


Kot argument navajamo pripravo spodbud, ki jih bo v letu 2024 pripravila naša sosednja država Italija, ki želi z milijardo evrov pospešiti obnovo svojega avtomobilskega parka, ki sodi med starejše v Evropi.


Italija pripravlja spodbude v skupni višini milijarde evrov, ki bodo usmerjeni v zamenjavo starih avtomobilov za nove električne.


5. Zakon o varstvu potrošnikov – garancije ZVPOT-1 in Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2


6. Statistika novih vozil


7. Ostale aktivnosti


Sekretar
Mirko Fifolt 

Predsednik
Aleš Marguč