Novice in obvestila

05.02.2024
Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je v torek, 23.01.2024 izvedla svoj redni letni zbor. Na zboru je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2023 in sprejela program dela ter finančni plan za leto 2024.

06.03.2023
Spoštovani predstavniki medijev, Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je v torek, 24. 1. 2023 izvedla svoj redni letni zbor. Na zboru je potrdila opravljene aktivnosti v ...

03.02.2022
Spoštovani predstavniki medijev, Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v sredo 26.01.2022 svoj redni letni zbor.  Na zboru je potrdila opravljene aktivnosti v ...

Ljubljana, 10.02.2021
Spoštovani predstavniki medijev, Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v četrtek 21.01.2021 svoj redni letni zbor, na katerem je ...

10.02.2021
Spoštovani! V Uradnem listu RS, št. 200/2020 z dne 29.12.2020 je objavljen Novi zakon o davku na motorna vozila ZDMV-1, kateri je dostopen na spodnji povezavi ...

20.02.2020
Novi predlog Zakona o davku na motorna vozila je bil objavljen na spletni strani E-demokracija dne 13. 1. 2020 in je v javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb je ...

Ljubljana, 31.01.2019
Spoštovani predstavniki medijev, Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 28.01.2020 svoj redni letni zbor, na katerem je ...

Ljubljana, 15.10.2019
V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na ...

Ljubljana, 31.01.2019
Spoštovani predstavniki medijev, Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 29.01.2019 svoj redni letni zbor, na katerem je ...

11.04.2018
Spoštovani predstavniki medijev,Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 30.01.2018 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v ...

11.04.2018
Novi zakon o motornih vozilih je bil sprejet v mesecu decembru 2017 in objavljen v uradnem listu 20. decembra 2017. Celotno besedilo zakona, je dosegljivo na povezavi: Zakon o motornih ...

11.04.2018
Novi zakon o dajatvah na odjavljena vozila (ZDajMV), ki je bil sprejet v mesecu Septembru 2017 in decembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS.

02.03.2017
Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 14.02.2017 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2016 in ...

02.03.2017
Največja sejemska prireditev s področja avtomobilizma v Sloveniji se skoraj po 20 letih vrača v Ljubljano. 

Ljubljana, 02.02.2016
Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela 28.01.2016 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu ...

Ljubljana, 09.11.2015
Dne 9. 11. 2015 začnejo veljati smernice za izvajanje uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, št. 6/2015, kjer so ...

Ljubljana, 20.02.2015
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05 ...

Ljubljana, 13.05.2014
Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih, Stran 2819 ...

Ljubljana, 07.11.2012
V Uradnem listu RS, št. 80 z dne 26. 10. 2012 je bila objavljena Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v ...

Ljubljana, 26.10.2012
V Uradnem listu RS, številka 79/12 je objavljen Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki ga je sprejela Vlada ...

Ljubljana, 04.05.2011

Ljubljana, 12.01.2010
Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (UL RS, št. 109/2009 z dne 28.12.2009 ...

Ljubljana, 09.02.2009
Težave s sedanjim davkom na motorna vozila Predlog zakona je nastal zaradi težav s sedanjim DMV-jem, saj so se pojavili trije sklopi problemov s katerimi ...