Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Datum objave: May 26, 2016 10:53:43 AM

Ljubljana, 07.11.2012

V Uradnem listu RS, št. 80 z dne 26. 10. 2012 je bila objavljena Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (v nadaljevanju: Uredba). Uredba določa način določanja in višino letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev) ter določa tudi način poročanja o pobrani letni dajatvi.

Uredba je začela veljati 1. novembra 2012, z dnem uveljavitve te uredbe pa je prenehala veljati Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 100/08 in 12/10), ki pa se uporablja za dokončanje postopkov vračil sorazmernega deleža vplačanega zneska letne dajatve, ki so se na njeni podlagi začeli pred uveljavitvijo te Uredbe.

Uredba zajema višino letne dajatve po kategorijah vozil, upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil, upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil, upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila, tehnične podatke o vozilu, primerjavo letne dajatve z najnižjo določeno, vplačevanje nižje letne dajatve, strokovno pomoč in nadzor ter letno poročilo o pobrani letni dajatvi.

Sekretar sekcije

Mirko Fifolt