Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2

Datum objave: May 26, 2016 10:47:57 AM

Ljubljana, 03.05.2011

Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2

(Uradni list št. 81 z dne 15.10.2010)