Sporočilo za medije: Novo predsedstvo sekcije v letu 2023

Datum objave: 6. marec 2023 ob 09:08:00

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je v torek, 24. 1. 2023 izvedla svoj redni letni zbor. Na zboru je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2022 in sprejela program dela ter finančni plan za leto 2023.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je na osnovi pravil izvolila tudi novo predsedstvo, ki kot do sedaj šteje tri člane. Nova predsednica sekcije je za enoletni mandat postala ga. Lidija Ruden Kostrevc, predstavnica Grand Automotive Adriatic d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o. in novi član predsedstva g. Aleš Marguč, direktor Mazda Motors Slovenija d.o.o.

Program dela za leto 2023

V Sekciji za osebna motorna vozila se dobro zavedamo svojega dela odgovornosti za prehod Slovenije na trajnostno mobilnost, zato bomo temu področju v letu 2023 namenili še več pozornosti. S sodelovanjem pri pripravi novih in prenovi obstoječih strateških dokumentov s področja zelenega prehoda želimo s svojim strokovnim prispevkom pomagati pri pripravi dovolj ambicioznega strateškega okvira, ki bo vseboval tudi ustrezne konkretne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

 

Aktivni bomo predvsem pri prenovi Nacionalnega in energetskega načrta ter pri pripravi Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu in Uredbe  o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil.

Sekcija se bo v letu 2023 aktivno spremljala pripravo zakonskih in podzakonskih aktov tudi z vseh drugih področij njenega delovanja.

V letu 2023 bi želeli, da se tudi zakonodajno uredi področje razgradnje izrabljenih vozil, saj po odločitvi Ustavnega sodišča glede novega Zakona o varstvu okolja še vedno nimamo dokončnega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

Želeli bi napraviti napredek tudi glede uradnih statistik novih vozil, kjer bi bila nujna vključitev podatka o tipu vozila na alternativna goriva (BEV, PHEV itd.)  in večja fleksibilnost glede dostopnosti teh podatkov.

Na žalost kljub sprejetju novega Zakona o varstvu potrošnikov na tem področju še vedno ostajajo določeni izzivi, ki jih bo v prihodnosti potrebno ustrezno nasloviti, predvsem določbe, ki zaenkrat praktično onemogočajo internetno prodajo novih vozil.  Prav tako si bomo prizadevali za popolno digitalizacijo registracijskih postopkov, s čimer bi odpravili še zadnje administrativne ovire za državljane, hkrati pa bi odpravili še eno od ovir za razvoj internetne prodaje vozil.

Sekcija bo še naprej skrbela tudi za pošiljanje mesečnih podatkov o prodaji vozil novinarjem in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA ter redno obveščala svoje člane in skrbela za izobraževanja.


Sekretar                                                                                             Predsednik
Mirko Fifolt                                                                                        Danilo Ferjančič