Smernice za izvajanje Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

Datum objave: May 26, 2016 10:59:42 AM

Ljubljana, 9. 11. 2015

Dne 9. 11. 2015 začnejo veljati smernice za izvajanje uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, št. 6/2015, kjer so podrobneje določeni pristojni organi za obračun in vračilo okoljske dajatve, predmet obdavčitve, trenutek nastanka obveznosti za obračun okoljske dajatve, zavezanci za plačilo okoljske dajatve, prijava dejavnosti, osnova za obračun okoljske dajatve, oprostitve in vračilo okoljske dajatve, izpolnjevanje posameznih polj v obrazcih za prijavo dejavnosti, obračun in vračilo okoljske dajatve.

Podrobnejši opis »