Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida

Datum objave: May 26, 2016 10:51:55 AM

Ljubljana, 26.10.2012

V Uradnem listu RS, številka 79/12 je objavljen Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki ga je sprejela Vlada RS na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 43/05 s spremembami in dopolnitvami).

Na podlagi sklepa se bo cena za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2013, glede na ceno enote obremenitve za leto 2012, poveča za 15%.

Od 8. januarja 2013 dalje, ko sklep stopi v veljavo, bo cena za enoto obremenitve za okoljsko dajatev z emisijo ogljikovega dioksida znašala 0,0144 evra za 1 kilogram ogljikovega dioksida.

Na podlagi sporočila Vlade RS bo pomenilo povečanje cene za enoto obremenitve v končni maloprodajni ceni (ob upoštevanju davka na dodano vrednost) povečanje za 0,54 centa na liter motornega bencina oziroma 0,85 centa na liter plinskega olja (diesel).

Sekretar sekcije

Mirko Fifolt