Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil – 1. izdaja

Datum objave: May 26, 2016 10:58:14 AM

Ljubljana, 20.02.2015

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05), ki je začela veljati 1. 10. 2005, izvaja nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Krajevno pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Plačniki okoljske dajatve prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za vračilo okoljske dajatve naslovijo na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.  

Okoljska dajatev se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi motornimi vozili, ki nastanejo po uporabi motornih vozil.