Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Datum objave: May 26, 2016 12:32:49 PM

Ljubljana, 02.02.2016

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela 28.01.2016 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2015 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2016.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Na osnovi pravilnika je sekcija izvolila novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal za dobo enega leta g. Marjan Murn – direktor prodaje Renault Nissan Slovenija d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o. in novi član predsedstva g. David Jurič – generalni direktor Summit motors Ljubljana d.o.o.

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo tudi v letošnjem letu aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo, sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA in pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil.

V nadaljevanju vam posredujemo tudi bistvene naloge, ki jih bo sekcija v sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami poskušala reševati v letošnjem letu:

         Sekretar sekcije                                                              Predsednik sekcije 

         Mirko Fifolt                                                                      Marjan Murn