Novo predsedstvo sekcije v letu 2018

Datum objave: Apr 11, 2018 10:21:0 AM

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 30.01.2018 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2017 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2018.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal za dobo enega leta g. Damijan Vuk – direktor Avto Triglava d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. mag. David Jurič – generalni direktor Summit motors Ljubljana d.o.o. in g. Borut Gazvoda – direktor  Opel Slovenija.

Na letnem zboru so člani Sekcije za osebna motorna vozila odločali tudi o organizaciji 25. Avtomobilskega salona Slovenije v letu 2019. Večina članov se je odločila, da se Avtomobilski salon Slovenije v letu 2019 ne organizira.

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letu 2018 pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA. 

Več si preberite v priloženem dokumentu.