Uredbe, ki so bile sprejete v avtomobilski dejavnosti

objavljeno: 26. maj 2016, 03:44 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 26. maj 2016, 05:09 ]
Ljubljana, 12.01.2010

 1. Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (UL RS, št. 109/2009 z dne 28.12.2009)
  Sprememba se nanaša na 14. člen obstoječega zakona, ki določa, da se določba 2. alineje 1. odstavka 14. člena uporablja le pri cestninjenju z elektronskimi mediji upravljavca cestninskih cest. Pri ostalih načinih cestninjenja pa se uporablja višina cestnine, ki velja za emisijski razred EURO 0.
  Sprememba je začela veljati s 29.12.2009

 2. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010 (UL RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009 )
  Znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010 je 0,0063 € za 1 kilogram vozila. Sklep začne veljati 1.1.2010.

 3. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010 (UL RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009)
  Znesek za nadomestilo za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010 je 33,38 €.
  Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010 je 0,0054 €.
  Sklep začne veljati 1.1.2010.

 4. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 (UL RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009)
  Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 je 33,38 €.
  Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 je 0,0017 €.
  Sklep začne veljati 1. 1. 2010.

 5. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010 (UL RS št. 113/2009 z dne 31.12.2009)
  Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010 je 0,1586 eura za kilogram mazalnega olja.
  Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.